ECLI:NL:RVS:2003:AM2451

Betreft Tuinbouwgebied te Sappemeer
Datum uitspraak 22-10-2003
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Hoogezand-Sappemeer, glastuinbouw
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200302123/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Bij het bepalen van het oppervlakte van een nieuw glastuinbouwgebied kunnen de bestaande, onveranderde glastuinbouwactiviteiten buiten beschouwing worden gelaten.

Casus

Bij het bepalen van de m.e.r.-plicht voor glastuinbouw moet worden uitgegaan van hetgeen het plan – in dit geval het bestemmingsplan - mogelijk maakt. Bestaande bedrijven dienen daarbij buiten beschouwing te blijven. De m.e.r.-plicht geldt alleen voor de verandering of uitbreiding van de activiteit en niet voor het bestaande, ongewijzigd blijvende gedeelte. Burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer konden zich op de m.e.r.-beoordeling baseren, aangezien niet is gebleken dat gedeelten van het plangebied buiten de beoordeling zijn gebleven.