ECLI:NL:RVS:2001:AL2366

Betreft Verandering en uitbreiding van het schaatscentrum de Uithof te Den Haag tot een multifunctioneel complex
Datum uitspraak 19-12-2001
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Hoger beroep - meervoudig
Trefwoorden sporthallen, Den Haag, uitbreiding, recreatie
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200004487/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Voor het bepalen van de mogelijke bezoekersaantallen mag niet alleen vertrouwd worden op de gegevens zoals verstrekt door de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag heeft een eigen onderzoeksplicht. Daarbij dient gekeken te worden naar ervaringscijfers van vergelijkbare inrichtingen, ook wanneer die inrichtingen verschillen in omvang.

Casus

In het artikel 19 WRO-besluit werd vastgelegd dat het bestaande schaatscentrum De Uithof te Den Haag zal worden veranderd en uitgebreid tot een multifunctioneel complex. Tevens zullen er 443 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
Het gaat hier om de aanleg van een recreatieve of toeristische voorziening zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.. Bij het bepalen van de capaciteit – en daarmee van de m.e.r.-(beoordelings)plicht – dient te worden uitgegaan van het redelijkerwijs te verwachten aantal bezoekers. Burgemeester en wethouders zijn zonder meer afgegaan op de door de initiatiefnemer verstrekte gegevens met betrekking tot het aantal te verwachten extra bezoekers per jaar. Dit is niet juist. Het had op de weg van burgemeester en wethouders gelegen om nader onderzoek te verrichten.