ECLI:NL:RVS:1998:AP6686

Betreft Glastuinbouwlocatie Eerste Bathpolder te Reimerswaal
Datum uitspraak 10-03-1998
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Reimerswaal, concrete beleidsbeslissing, glastuinbouw
Bronnen vindplaats

Zaaknummer E01.96.0014
Bouwrecht 1998, p. 929 e.v.

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Als in een streekplan geen concrete beleidsbeslissing is opgenomen met betrekking tot glastuinbouw, is daarmee de m.e.r.-plicht nog niet verwerkt bij de vaststelling van een bestemmingsplan. NB dit betreft oude jurisprudentie die onder het huidige stelsel anders kan worden beoordeeld. (zie ook informatie over plan-m.e.r.)

Casus

Het bestemmingsplan ‘Eerste Bathpolder’ voorziet in de ontwikkeling van een glastuinbouwgebied van 100 hectare. De partiële streekplanherziening bevat weliswaar uitspraken over de ontwikkeling van glastuinbouwgebieden, maar deze zijn niet aan te merken als concrete beleidsbeslissing. Het bestemmingsplan vindt daarom niet zijn grondslag in de partiële streekplanherziening. Omdat deze herziening ook niet kan worden aangemerkt als het ruimtelijk plan waarin als eerste in de glastuinbouwlocatie is voorzien. Als zodanig dient het bestemmingsplan te worden aangemerkt. Hieruit volgt dat de gemeenteraad van Reimerswaal het bestemmingsplan niet had mogen vaststellen zonder tevoren een MER op te stellen.