ECLI:NL:RBNNE:2017:136

Betreft Aardgaswinning Wapse
Datum uitspraak 16-01-2017
Rechtsprekende instantie  Rechtbank
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden delfstoffenwinning, aardgas, drempelwaarde, Wapse
Bronnen vindplaats Zaaknummer LEE15/3131

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • De drempelwaarde van categorie C17.2 gaat uit van de volume-eenheid Sm3, dat wil zeggen het volume bij de standaardtemperatuur.

Casus

Op 15 juni 2015 heeft de minister van Economische Zaken een omgevingsvergunning in twee fasen verleend voor het oprichten en in werking hebben van een mijnbouwlocatie voor de winning van aardgas in Wapse. Eiseres voert aan dat ten onrechte geen milieueffectrapport is opgesteld. Volgens haar wordt de drempelwaarde van 500.000 m3 gas per dag overschreden. In de aanvraag is uitgegaan van 480.000 Nm3 gas per dag, dat is omgerekend 506.352 m3 gas per dag (red.: bij de standaardtemperatuur van 15°C).
Volgens de Minister is het volume van gas afhankelijk van de temperatuur en druk waarbij gemeten wordt. De aanduiding Nm3 ziet op een temperatuur van 0°C en een druk van 1 atmosfeer. Dat is de standaardeenheid waar de Mijnbouwwet van uitgaat. Volgens de Minister moet de drempelwaarde van categorie C17.2 in het Besluit m.e.r. zo gelezen worden dat daar Nm3 staat.
Vergunninghouder voert daarnaast aan dat op 2 juni 2016 een milieueffectrapport is opgesteld voor de verhoging van de productie van 480.000 Nm3 naar 1.500.000 Nm3.

Overwegingen van de bestuursrechter
De Rechtbank overweegt dat uit het deskundigenrapport blijkt dat de drempelwaarde zoals opgenomen in categorie C17.2 niet eenduidig is omdat het volume van gas sterk afhankelijk is van temperatuur en druk waarbij gemeten wordt. De eenheid m3 (ook wel Sm3, standaard m3) is in het Besluit m.e.r. overgenomen uit de M.e.r.-richtlijn. terwijl in de gasindustrie nationaal en internationaal zowel de volume-eenheid Sm3 als Nm3 wordt gebruikt. Uitgaande van de Sm3 wordt de drempelwaarde overschreden en moet een milieueffectrapport worden opgesteld. Ook wijst het deskundigenrapport er op dat vergunninghouder de wens heeft uitgesproken meer dan 500.000 m3 gas per dag te gaan produceren.
De Rechtbank oordeelt dat de wettekst geen ruimte laat voor een andere interpretatie dan de volume-eenheid m3. In dit geval had een milieueffectrapport opgesteld moeten worden.
In het milieueffectrapport van 2 juni 2016 is niet ingegaan op de milieueffecten van de winning van 506.352 m3 ten opzichte van niet-winning, maar alleen op de effecten van de verhoging van de productie.

Beslissing
De Rechtbank verklaart het beroep gegrond.