Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 13 - 28 november 2014

 

  • Milieueffectrapport Lelystad Airport volledig
  • Hedwigepolder behouden of teruggeven aan de natuur?
  • Directeur Marc Laeven vertrekt bij Commissie m.e.r.
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Buitengebied Zundert
  • Jurisprudentie: Luchthavenbesluit Midden-Zeeland
  • Milieueffecten Structuurvisie Wind op Land Noord-Holland goed beschreven

 

 
  lelystad airport

Milieueffectrapport Lelystad Airport volledig

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Lelystad Airport opnieuw beoordeeld. Zij  vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten goed beschrijft.

Lees meer...

 
  hedwigepolder

Hedwigepolder behouden of teruggeven aan de natuur?

In november 2014 heeft de Raad van State besloten dat de Hedwigepolder onder water mag worden gezet. Er was beroep tegen aangetekend door tegenstanders van de ontpoldering, maar hun bezwaren zijn afgewezen. De Commissie m.e.r. adviseerde eind 2013 over het milieueffectrapport voor de herinrichting van de polder van agrarisch naar natuurgebied.

Lees meer...

 
  Marc Laeven

Directeur Marc Laeven vertrekt bij Commissie m.e.r.

Marc Laeven vertrekt per 1 december als directielid bij de Commissie m.e.r. De directie gaat daarmee terug van drie naar twee leden, hetgeen het bestuur passend vindt bij de omvang van de (toekomstige) organisatie. Veronica ten Holder richt zich primair op het werk in Nederland. Rob Verheem richt zich op het internationale werk van de Commissie. Marc Laeven oriënteert zich breed op een nieuwe functie, waarin hij zijn jarenlange managementervaring kan inzetten op voor hem beroepsmatig al bekende gebieden als water en milieu.

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Buitengebied Zundert

Het maximaliseren van het aantal dierplaatsen naar aanleiding van een plan-MER is niet onredelijk. Dit is een manier om stikstofdepositie bij intensieve veehouderij in te perken.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie: Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Als de omstandigheden na een m.e.r.-beoordeling zijn gewijzigd, moet de m.e.r.-beoordeling worden geactualiseerd.

Lees meer...

 
  wind op land - nh

Milieueffecten Structuurvisie Wind op Land Noord-Holland goed beschreven

De provincie Noord-Holland wil bestaande, verouderde windturbines vervangen door nieuwe en daarnaast meer windenergie op land opwekken. De Commissie vindt dat op heldere wijze - via een stappenplan - drie alternatieven zijn ontwikkeld met de invalshoeken leefomgeving, landschap en maximale energieopbrengst.

Lees meer...