Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 - 20 mei 2016

 

  • Kom ook naar de bijeenkomst Participatie en m.e.r. op 27 mei
  • Daling aantal adviezen Commissie m.e.r. in 2015
  • Schrijf je nu in voor de Schakeldag op 21 juni
  • Milieueffectrapporten en achterliggende documenten weer online 

 

 
  participatie

Kom ook naar de bijeenkomst Participatie en m.e.r. op 27 mei

Sinds de voorbereiding van de Omgevingswet staat vroegtijdige publieke participatie in besluitvorming weer volop in de schijnwerpers. Tegelijkertijd is de voorfase van de m.e.r.-procedure in de afgelopen jaren bijna geheel vormvrij geworden.

 

Uit recente projecten als schaliegas, windturbineparken en biovergisters blijkt juist veel behoefte te bestaan aan onafhankelijke, geobjectiveerde informatie over de effecten van projecten op milieu, natuur en gezondheid.

 

De Commissie m.e.r. en adviesbureau Korbee & Hovelynck organiseren daarom op vrijdagmiddag 27 mei, in het LEF Future Center in Utrecht, een bijeenkomst over participatie en m.e.r. voor bestuurders, raadsleden, beleidsmedewerkers, juristen en planmakers.

Lees meer...

 
  jaarverslag

Daling aantal adviezen Commissie m.e.r.

Het jaarverslag 2015 van de Commissie m.e.r. is uit. In 2015 zette de daling in aantal adviezen door. De Commissie bracht circa 25% minder adviezen uit dan in 2014.

 

De Commissie bracht 141 adviezen uit in 2015, waarvan ongeveer de helft verplichte toetsingen van milieueffectrapporten en de andere helft vrijwillige adviezen, bijvoorbeeld over de gewenste inhoud van een milieueffectrapport.

Lees meer...

 
  schakeldag

Schrijf je nu in voor de Schakeldag op 21 juni

‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is dit jaar het thema van de Schakeldag. Naast de wet- en regelgeving komen de implementatie van de Omgevingswet en de praktijkvoorbeelden die nu al goed vooruitlopen op de Omgevingswet, aan de orde. Ook dit jaar verzorgt de Commissie m.e.r. weer verschillende workshops.

Lees meer...

 
  vergunningen

Milieueffectrapporten en achterliggende documenten weer online

Milieueffectrapporten en achterliggende documenten tot 2016 staan weer online op de website! Deze documenten gingen offline met het verdwijnen van de fysieke bibliotheek. Door de grote vraag naar digitale versies is naar een oplossing gezocht. Binnenkort zijn ook de rapporten vanaf 2016 weer beschikbaar. 

Lees meer...