Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 2 - 10 februari 2015

 

  • 6 maart: Beleidsmiddag Gezondheidsinformatie in m.e.r.
  • Milieueffecten proefboring Schiermonnikoog voldoende beschreven
  • Milieueffectrapport voor Programmatische Aanpak Stikstof
  • Jurisprudentie: Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoefweg-Zuid en Bestemmingsplan Bleizo

 

 
  gezondheid

6 maart: Beleidsmiddag Gezondheidsinformatie in m.e.r.

Vrijdagmiddag 6 maart 2015 organiseert de Commissie m.e.r. de beleidsmiddag ‘De rol van gezondheidsinformatie in m.e.r. en het belang voor besluitvorming’. Het programma is rond. U bent van harte welkom en kunt zich nu aanmelden voor deze middag.

Lees meer...

 
  schiermonnikoog

Milieueffecten proefboring Schiermonnikoog voldoende beschreven

De Commissie beoordeelde het milieueffectrapport voor één of twee proefboringen voor aardgaswinning ten noorden van Schiermonnikoog. Het rapport besteedt veel aandacht aan het voorkomen van effecten op de beschermde natuur in de omgeving.

Lees meer...

 
  pas

Milieueffectrapport voor Programmatische Aanpak Stikstof

De ministers van EZ en van IenM willen een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vaststellen. Voor de besluitvorming hierover is een milieueffectrapport opgesteld dat momenteel ter toetsing bij de Commissie m.e.r. ligt. Begin april 2015 brengt de Commissie haar advies uit.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder

Een oppervlakte-afname van Natura 2000-gebied is niet significant als die afname kleiner is dan de natuurlijke fluctuatie in het oppervlak van dat gebied.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoefweg-Zuid en Bestemmingsplan Bleizo

Een partiële herziening van een bestemmingsplan op aanvraag kan ook plan-m.e.r.-plichtig zijn.

Lees meer...