Wat regelt een herziening bestemmingsplan buitengebied?

Een integrale herziening van een bestemmingsplan buitengebied regelt bijvoorbeeld: 

  • Ontwikkelingen in de veehouderij, zoals groei en nieuwvestiging
  • Oprichting van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties
  • Recreatieve ontwikkelingen, zoals nieuwbouw van recreatiewoningen of de oprichting of uitbreiding van campings
  • Oprichting van windturbines
  • Glastuinbouw

Als een milieueffectrapport gemaakt moet worden, dan komen hierin ook de niet-direct m.e.r.-plichtige activiteiten met belangrijke milieugevolgen.