Moet een milieueffectrapport de maximale mogelijkheden beschrijven?

Voor een gemeente is het zinvol om te weten of alle ontwikkelingen die met het bestemmingsplan mogelijk zijn wel uitvoerbaar zijn. Uit jurisprudentie blijkt dat bij het beoordelen van de m.e.r.-plicht en bij het opstellen van een milieueffectrapport moet worden uitgegaan van hetgeen een plan of besluit maximaal mogelijk maakt. Denk bij het opstellen van het rapport aan wat het plan direct en indirect mogelijk maakt, bijvoorbeeld  middels wijzigingsbevoegdheden.