Factsheet Stikstof in milieueffectrapportage

Circa 60 procent van de beschermde natuur in Nederland heeft zo’n hoge toevoer van stikstof dat kwetsbare planten en dieren worden bedreigd. Stikstof is daarmee een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van soortenrijkdom. In de factsheet Stikstof in milieueffectrapportage:

  • Wat is stikstof en wat doet het?
  • Welke informatie over stikstof moet in het milieueffectrapport?
  • Wat is het PAS en hoe neem ik het mee in het milieueffectrapport?