Jurist/secretaris


Vacature Jurist/Secretaris


De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) zoekt een nieuwe collega voor haar werk in Nederland. Met onafhankelijke deskundigen beoordelen wij de kwaliteit van milieueffectrapporten voor een breed scala aan projecten en plannen, zoals omgevingsplannen, windparken en luchthavens. Ons advies geeft antwoord op vragen als ‘Zijn de geluideffecten van de nieuwe weg goed beschreven inclusief hun effect op de gezondheid?’, ‘Zijn de goede alternatieven onderzocht?’ en ‘Is duidelijk gemaakt hoe nadelige effecten beperkt of voorkomen kunnen worden?’. Wij adviseren aan gemeenten, provincies en rijk.

Je bent op de hoogte van juridische aspecten die belangrijk zijn voor het werk van de Commissie:

  • Je becommentarieert m.e.r.-ontwikkelingen in wet- en regelgeving en houdt deze bij.
  • Je bent op de hoogte van jurisprudentie over milieueffectrapportage en houdt dit bij.
  • Je adviseert je collega-secretarissen over juridische aspecten in hun werk.
  • Je onderhoudt een breed extern netwerk van juridisch deskundigen.
  • Je levert een bijdrage aan kennisontwikkeling over (juridische aspecten van) m.e.r. en draagt dit uit in lezingen en trainingen. 

Je bent secretaris van werkgroepen en deskundigen:

  • Je stuurt samen met de voorzitter de groep van onafhankelijke deskundigen aan; je bent projectleider/eindredacteur van het advies.
  • Je onderhoudt contacten met Rijk, provincie, gemeente, waterschappen, initiatiefnemers en kennisfora.
  • Je draagt onze kennis en ervaring over de m.e.r. praktijk actief uit.

Wat bieden we …?

Wij bieden je een uitdagende baan, met veel inhoudelijke variatie, midden in de maatschappelijke en bestuurlijke actualiteit en met veel zelfstandigheid. Als jurist ben je samen met collega’s de spin in het web als het gaat om de Omgevingswet, m.e.r. en hoe dat uitpakt in plannen en projecten. Als werkgroepsecretaris bezoek je de locaties waar die projecten en plannen spelen. Je werkt samen met circa 40 collega’s, zeven werkgroepvoorzitters en een netwerk van ruim 300 externe deskundigen. Samen vertaal je de input van deskundigen in een bondig, helder leesbaar advies dat meerwaarde heeft voor de bestuurlijke en maatschappelijke discussie in bijvoorbeeld gemeenteraden, provinciale staten en het parlement. Je zorgt voor een consistente lijn in de adviezen, afgestemd op vergelijkbare projecten en plannen in Nederland. Daarvoor deel je regelmatig jouw ervaringen met je collega’s. Door de multidisciplinaire aard van het werk biedt deze baan je de mogelijkheid om je breed te ontwikkelen.

…. en waar zijn we naar op zoek?

Je hebt een universitaire opleiding Nederlands recht en affiniteit met milieu en leefomgeving. Je hebt 5 à 6 jaar werkervaring in juridische advisering bij voorkeur op gebied van milieurecht, beleidsontwikkeling en/of beleidsondersteunend onderzoek gericht op de kwaliteit van de leefomgeving. Je kent de context van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid, je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en voor de belangen die een rol spelen bij besluitvorming. Je kunt goed luisteren, snel en kernachtig schriftelijk en mondeling formuleren en inspirerend spreken. Je bent communicatief ingesteld, een actieve netwerker en een generalist die zich snel in meerdere vakgebieden inwerkt.

We zoeken iemand voor 4-5 dagen per week. Afhankelijk van je kennis en ervaring ligt je salaris tussen de € 3.872, - en € 6.317, - bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek, inclusief premievrij pensioen. Na een proefmaand starten we met een jaarcontract. Gaat het goed, dan is een vast contract mogelijk. 

Interesse?

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan voor 16 september 2019 je cv en motivatiebrief naar Clien Waardenburg (personeelszaken eia.nl) o.v.v. ‘sollicitatie m.e.r.-jurist/secretaris’. 

Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Lourens Loeven (06 20019766). De gesprekken voor deze functie vinden plaats op donderdag 26 september, maandag 30 september en dinsdag 1 oktober a.s. in Utrecht.