Kennisproducten

 

  • Jurisprudentie: meer dan 500 uitspraken mét conclusies voor de m.e.r.-praktijk.
  • Factsheets
  • Praktijkvoorbeelden
  • Nieuwsbrief OpMERkelijk
  • Infographics
  • Themabijeenkomsten en lezingen. In de Agenda ziet u welke bijeenkomsten gepland staan. 
  • Onze video's vindt u op ons YouTube-kanaal.
  • Views & Experiences. Onregelmatig stellen we een bundel Engelstalige artikelen samen over de m.e.r.-praktijk in Nederland en in het buitenland. Ook in 2018 verscheen een bundel.