Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 - 30 juni 2016

 

  • Terugblik bijeenkomst Participatie en milieueffectrapportage
  • Effectrapportage Omgevingsvisie Overijssel brengt kansen en risico’s leefomgeving in beeld
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan bedrijventerrein Harnaschpolder
  • Eén informatiepunt voor de Omgevingswet
  • De Commissie m.e.r. verhuist deze zomer
 
  participatie

Terugblik bijeenkomst Participatie en milieueffectrapportage

Vrijdag 27 mei 2016 organiseerden de Commissie m.e.r. en adviesbureau Korbee & Hovelynck de bijeenkomst Participatie en milieueffectrapportage. Tijdens verschillende interactieve workshops werden de do’s and don’ts rond participatie en m.e.r. met elkaar gedeeld. Participatie en milieueffectrapportage hebben in principe veel met elkaar gemeen: in een zo vroeg mogelijk stadium een bijdrage leveren aan de besluitvorming van projecten. In de praktijk blijken het echter nog behoorlijk gescheiden werelden. Maar er liggen kansen. Lees het verslag van de bijeenkomst op onze website.

Lees meer...

 
  buitengebied

Effectrapportage Omgevingsvisie Overijssel brengt kansen en risico’s leefomgeving in beeld

De Commissie toetste de leefomgevingskwaliteit-effectrapportage voor de Omgevingsvisie Overijssel. Het rapport geeft een goed overzicht van de milieurisico’s en -kansen. De Commissie adviseert nog aan te geven wat de provincie vooraf kan doen om de gesignaleerde risico’s te beperken en wat de mogelijkheden voor bijsturing achteraf zijn.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan bedrijventerrein Harnaschpolder

Als twee industrieterreinen vrijwel naast elkaar liggen en als één ontwikkeling worden beschouwd, dan is de totale ontwikkeling bepalend voor de vraag of de drempelwaarde in de D-lijst van het Besluit m.e.r. wordt overschreden.

Lees meer...

 
 

Eén informatiepunt voor de Omgevingswet

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen overheden en bedrijven terecht bij één landelijk informatiepunt over de Omgevingswet. Bij het Informatiepunt Omgevingswet vinden zij straks de juridische en praktische uitleg, de onderliggende regelgeving en de implementatie van de wet. Op 21 juni ondertekenden 12 partners van het Informatiepunt, waaronder de Commissie m.e.r., een samenwerkingsovereenkomst. Gezamenlijk zorgen ze straks voor een gecoördineerde informatieverstrekking en vraagbeantwoording.

 
  Commissie milieueffectrapportage Utrecht

De Commissie m.e.r. verhuist deze zomer

Het secretariaat van de Commissie verhuist deze zomer naar een kleiner pand vlakbij het huidige kantoor. Vanaf 22 augustus is ons nieuwe adres: Arthur van Schendelstraat 760, 3511 MK Utrecht.