Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 - 27 juli 2021

  • Raad van State in Windpark-uitspraak: landelijke milieunormen vereisen plan-m.e.r.
  • Save the date: 25 november 2021 - Milieueffectrapportage nu en in de toekomst
  • Milieueffecten goed in beeld in energiestrategie regio Eindhoven
  • Gevolgen aanpassingen Maaslijn goed beschreven in milieueffectrapport
  • Sociale effecten meenemen in besluitvorming: benut het milieueffectrapport
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan bedrijventerrein Texel
  • Omgevingsplan en milieueffectrapportage? Online kennissessie op 7 oktober
  • Vacature! Kom jij bij ons werken als werkgroepsecretaris?
  • 14 oktober: Dag van de Omgevingswet
 
  jurisprudentie 3 raad van state

Raad van State in Windpark-uitspraak: landelijke milieunormen vereisen plan-m.e.r.

De regering had niet zonder een milieueffectrapport te maken de landelijke milieunormen voor windparken mogen vaststellen. Dat oordeelde de Raad van State op 30 juni 2021 in een uitspraak over het Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020. Een glasheldere uitspraak volgens de Commissie m.e.r. De rechter schetst hiermee ook het kader voor andere algemene regels voor de ontwikkeling van woningbouw, industrie of veehouderijen, zoals geluid-, geur- en lichthinder.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  35 jaar MER.jpg

Save the date: 25 november 2021 - Milieueffectrapportage nu en in de toekomst

Milieueffectrapportage heeft zich de afgelopen 35 jaar wel bewezen als waardevol instrument. Hoe kunnen besluitvormers, denkend aan alle ruimtelijke plannen en projecten in de komende jaren, nog meer profijt hebben van milieueffectrapportage? Hoe kan het milieueffectrapport nog meer ondersteuning bieden aan bestuurders bij de besluitvorming? Met veel stakeholders en bestuurders heeft de Commissie hierover het afgelopen jaar van gedachten gewisseld, en daar kwamen veel interessante ideeën over op tafel. Deze willen wij heel graag op 25 november met u delen en aan u presenteren. En we horen hierover ook heel graag uw mening! Dus, save the date! Als het programma rond is, laten we het weten!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Energietransitie Bron Shutterstock april 2019

Milieueffecten goed in beeld in energiestrategie regio Eindhoven

De metropoolregio Eindhoven wil in 2030 jaarlijks 0,57 TWh aan wind- en zonne-energie opwekken. De keuzes hierover, hoe en waar, komen in een regionale energiestrategie. Daarna leggen de gemeenten in de regio de keuzes vast in hun eigen omgevingsbeleid. Het milieueffectrapport geeft een goed overzicht van de mogelijke milieugevolgen door wind- en zonneprojecten. De Commissie waarschuwt er wel voor dat milieu-voordelen die ontstaan bij clustering in de meest kansrijke zoekgebieden, niet benut worden als de 21 gemeenten afzonderlijk keuzes maken. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemene nietszeggende achtergrond

Gevolgen aanpassingen Maaslijn goed beschreven in milieueffectrapport

De Maaslijn, een spoorverbinding tussen Nijmegen, Venlo en
Roermond, wordt aangepast. Het interactieve milieueffectrapport voor dit project laat goed zien wat de effecten zijn van spoorverdubbeling, hogere rijsnelheden en elektrisch materieel in plaats van dieseltreinen. Uit de zienswijzen blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over geluid- en trillinghinder. Het milieueffectrapport laat zien waar de geluidhinder iets toeneemt door de hogere snelheid van de goederentreinen en afneemt door de inzet van elektrische personentreinen, ondanks de hogere snelheid. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Sociale effecten jpeg

Sociale effecten meenemen in besluitvorming: benut het milieueffectrapport

Rond een ruimtelijk plan of project, zoals een nieuwe woonwijk of nieuwe weg, spelen niet alleen milieueffecten, maar ook sociale effecten. Denk bijvoorbeeld aan gevolgen voor de sociale veiligheid, de toegankelijkheid en gevarieerdheid van publieke voorzieningen en aan de gevolgen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals kinderen en ouderen. Als de sociale effecten bij besluitvorming over ruimtelijke plannen en projecten in beeld worden gebracht, krijgen bestuurders en belanghebbenden een breder en completer beeld van alle effecten. Lees het artikel hierover in Toets online.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 1 hamer en weegschaal

Jurisprudentie: Bestemmingsplan bedrijventerrein Texel

De rechter deed in mei van dit jaar uitspraak over het bestemmingsplan voor een bedrijventerrein op Texel. Dit was de eerste uitspraak over de plan-m.e.r.-beoordeling die vereist is vanwege een passende beoordeling (in plaats van een directe plan-m.e.r.-plicht). Bij de plan-m.e.r.-beoordeling moet aan alle wettelijke voorwaarden worden voldaan, waaronder het opnemen van de beoordeling in de plantoelichting en het raadplegen van bestuursorganen en instanties.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1522384868

Omgevingsplan en milieueffectrapportage? Online kennissessie op 7 oktober

De meeste gemeenten zijn bezig met hun omgevingsplan. Voor het milieueffectrapport betekent dit een andere aanpak en nieuwe thema's, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Vaak vraagt een flexibel plan ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand. Hoe pak je dat aan? Voor gemeenten organiseren we daar weer een online kennissessie over. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Commissie voor de milieueffectrapportage

Vacature! Kom jij bij ons werken als werkgroepsecretaris?

Wij zoeken een nieuwe werkgroepsecretaris voor ons werk in Nederland. Samen met onafhankelijke deskundigen beoordelen wij de kwaliteit van milieueffectrapporten voor verschillende projecten en plannen, zoals omgevingsplannen, windparken en luchthavens. Als werkgroepsecretaris stuur je samen met de voorzitter de groep van onafhankelijke deskundigen aan. Je bent projectleider/eindredacteur van het advies. Je onderhoudt contacten met Rijk, provincie, gemeente, waterschappen, initiatiefnemers en kennisfora. Je draagt onze kennis en ervaring over de m.e.r. praktijk actief uit. Meer over de vacature lees je op onze website.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  natuur

14 oktober: Dag van de Omgevingswet

Om alvast te noteren in de agenda: op 14 oktober organiseert de VVM weer de Dag van de Omgevingswet. Niet digitaal, maar live in het provinciehuis in Utrecht. Aan het programma wordt nog gewerkt. Alle info over deze dag is te vinden op de website van de VVM.

Lees meer