Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 - 21 april 2016

 

  • Noteer alvast in uw agenda: 27 mei - Participatie en m.e.r.
  • Terugblik Workshop Klimaat in m.e.r.
  • Zet leefomgevingskwaliteit centraal in Nationale Omgevingsvisie
  • Kom naar de Schakeldag 21 juni
 
  participatie

Noteer alvast in uw agenda: 27 mei - Participatie en m.e.r.

Sinds de voorbereiding van de Omgevingswet staat vroegtijdige publieke participatie in besluitvorming weer volop in de schijnwerpers. Tegelijkertijd is de voorfase van de m.e.r.-procedure de afgelopen jaren bijna geheel vormvrij geworden. Uit recente projecten als schaliegas, windturbineparken en biovergisters blijkt juist veel behoefte te bestaan aan onafhankelijke, geobjectiveerde informatie over de effecten van projecten op milieu, natuur en gezondheid.

 

De Commissie m.e.r. en adviesbureau Korbee & Hovelynck organiseren daarom op vrijdagmiddag 27 mei een interactieve bijeenkomst over participatie en m.e.r. voor bestuurders, raadsleden, beleidsmedewerkers, juristen en planmakers.

Lees meer...

 
  klimaatadaptatie

Terugblik Workshop Klimaat in m.e.r.

Ruim 70 deelnemers spraken op 18 april over klimaat in milieueffectrapportage. Verschillende instrumenten en tools werden gepresenteerd om de kwetsbaarheid van gebieden voor klimaatverandering in beeld te brengen, alsook de beschikbare adaptatiestrategieën. Een terugblik en de presentaties van de middag vindt u op de website van de Commissie.

Lees meer...

 
  omgevingsvisie

Zet leefomgevingskwaliteit centraal in Nationale Omgevingsvisie

De Commissie adviseert om de kwaliteit van de leefomgeving centraal te stellen in het beoordelingskader voor de nationale Omgevingsvisie. Hiermee wordt duidelijk wat er tot 2050 nodig is om een veilige, gezonde leefomgeving te bereiken, een goede fysieke omgevingskwaliteit en doelmatig gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving te realiseren.

Lees meer...

 
  schakeldag

Kom naar de Schakeldag 21 juni

‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is dit jaar het thema van de Schakeldag. Naast de wet- en regelgeving komen de implementatie van de Omgevingswet en de praktijkvoorbeelden die nu al goed vooruitlopen op de Omgevingswet, aan de orde. Ook dit jaar verzorgt de Commissie m.e.r. weer verschillende workshops.

Lees meer...