Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 - 19 april 2019

  • Europese Commissie: Nederland moet wetgeving rond m.e.r. verbeteren
  • Ook aan de slag met een omgevingsvisie? Kom 4 juni naar de kennissessie!
  • Advies over Omgevingsvisie Utrecht: welke doelstellingen staan centraal?
  • Factsheet Hoogwaterbescherming en m.e.r.
  • Schakeldag 25 juni 2019
 
  jurisprudentie 4 europese vlaggen

Europese Commissie: Nederland moet wetgeving rond m.e.r. verbeteren

De Europese Commissie roept o.a. Nederland op de wetgeving rond milieueffectrapportage in lijn te brengen met de Europese wetgeving. Op twee punten is de Europese richtlijn nog onvoldoende doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving:

  • de kwaliteitsborging ontbreekt
  • de Nederlandse wetgeving is alleen gericht op projecten met aanzienlijke negatieve gevolgen, terwijl alle significante effecten van een project in beeld moeten komen.

Nederland heeft van de Europese Commissie twee maanden de tijd om te reageren op het bericht van de Europese Commissie. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  omgevingsvisies

Ook aan de slag met een omgevingsvisie?

Kom dan op 4 juni naar de kennissessie!

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie mee?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  mobiliteitsplan utrecht

Advies over Omgevingsvisie Utrecht: welke doelstellingen staan centraal?

Een groeiend aantal inwoners, aantrekkende economie, bereikbaarheid, energietransitie, landbouw en klimaatverandering. De provincie Utrecht wil deze thema's zo oppakken, dat zij aantrekkelijk blijft en een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving biedt. De Commissie adviseert om in de Omgevingsvisie Utrecht duidelijk te maken welke doelstellingen centraal staan en welke mogelijkheden er zijn om deze te bereiken. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  klimaat

Factsheet Hoogwaterbescherming en m.e.r.

Bij dijkversterkingen wordt vaak een m.e.r.-procedure doorlopen. Maar hoe zet je milieueffectrapportage dan het beste in? Wanneer is het handig te starten met de m.e.r-procedure? Wanneer vraag je om advies en zienswijzen? Wat verandert er met de Omgevingswet? Je leest het allemaal in de factsheet.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  schakeldag

Schakeldag: 25 juni 2019

Tijdens de Schakeldag 2019 op dinsdag 25 juni staan zowel de huidige als de toekomstige wet- en regelgeving in milieu en ruimtelijke ordening centraal en komen verschillende maatschappelijke transities aan bod. De Commissie m.e.r. verzorgt dit jaar ook weer verschillende workshops. Het programma is bijna rond! 

Lees meer