Opmerkelijk 
 

OpMERkelijk nr. 3 - 16 mei 2022

 • Roald Lapperre: 'Kennis en expertise over milieueffectrapportage meer dan ooit nodig'
 • Me(e)r dan ooit. Zespuntenplan voor de doorontwikkeling van milieueffectrapportage
 • Een RES is meestal plan-m.e.r.-plichtig
 • Benut milieueffectrapport voor keuzes omgevingsvisie Roosendaal
 • Meer inzicht nodig in toekomstvastheid Rivierzone Vlaardingen
 • Eric van der Burg geeft voorzittershamer in bewaring
 • Jurisprudentie: Bund Naturschutz in Bayern eV vs Landkreis Rosenheim
 • Online kennissessies op de agenda. Laat je ook bijpraten!
 
  Overhandiging van de paper Me(e)r dan ooit aan Roald Lapperre

Roald Lapperre: 'Kennis en expertise over milieueffectrapportage meer dan ooit nodig'

'Gezien de opgaven waar Nederland voor staat is de kennis en expertise over milieueffectrapportage meer dan ooit nodig', zei Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie IenW, tijdens het congres dat de Commissie op 14 april organiseerde ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan. Lapperre introduceerde ook het woord ‘milieuvolwassenheid’: we moeten elkaar durven aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Meer dan ooit. Milieueffectrapportage

Me(e)r dan ooit. Zespuntenplan voor de doorontwikkeling van milieueffectrapportage

We staan voor grote ruimtelijke uitdagingen: een miljoen extra woningen, klimaatverandering, energietransitie. Natuur en leefomgeving staan onder druk en de ruimte is beperkt. Keuzes zijn onvermijdelijk en slimme combinaties noodzakelijk. Meer dan ooit is de inzet van milieueffectrapportage, het instrument voor afwegen, kiezen en besluiten, daarbij een waardevol hulpmiddel. De Commissie schreef een zespuntenplan voor de doorontwikkeling van milieueffectrapportage, zodat ook bij besluiten over ruimtelijke plannen in 2030 de leefomgeving volwaardig wordt meegewogen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

Een RES is meestal plan-m.e.r.-plichtig

De RES’en 2.0 die de regio’s gaan opstellen onder de Omgevingswet zijn meestal programma’s en dan dus ook plan-m.e.r.-plichtig. Dat volgt uit het advies van de werkgroep RES en plan-m.e.r. aan de minister van EZK en de minister voor VRO. Aanleiding om dit uit te zoeken waren Tweede Kamervragen eind 2021 van de fractie van Volt.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_242841172

Benut milieueffectrapport voor keuzes omgevingsvisie Roosendaal

Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie van Roosendaal is op onderdelen nog te globaal om effecten van keuzes goed te kunnen beoordelen. Benut de meerwaarde van het milieueffectrapport, zei de Commissie in haar advies, en verdiep het rapport zodat er meer onderbouwing van keuzes is. Laat ook de knelpunten in de leefomgeving zien en de manier waarop de gemeente deze wil oplossen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Commissie milieueffectrapportage Utrecht

Meer inzicht nodig in toekomstvastheid Rivierzone Vlaardingen

Ten zuiden van Vlaardingen stroomt de Nieuwe Maas, waar een groot deel van de oever is ingericht als industrie- en bedrijventerrein. Er staan nu ongeveer 800 woningen. De gemeente wil het gebied Rivierzone omvormen naar een gemengd gebied voor wonen en werken. De herontwikkeling levert risico’s op voor de waterveiligheid, maar ook kansen voor duurzame mobiliteit. Breng deze in het milieueffectrapport in beeld, zegt de Commissie in haar advies.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Overdracht voorzittershamer 1

Eric van der Burg geeft voorzittershamer in bewaring

Voormalig voorzitter Eric van der Burg, gaf tijdens het congres Me(e)r dan ooit op 14 april de voorzittershamer in bewaring bij waarnemend voorzitter Marja van der Tas. Eric van der Burg, nu staatssecretaris Asiel en Migratie, gaf in zijn afscheidsspeech een mooie reflectie op het werk van de Commissie m.e.r. De procedure voor een nieuwe voorzitter loopt. We hopen rond de zomer de nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 4 europese vlaggen

Jurisprudentie: Bund Naturschutz in Bayern eV vs Landkreis Rosenheim

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat een plan of programma dat natuur en landschap beschermt geen kader is voor toekomstige vergunningen als het algemene verbodsbepalingen en vergunningsplichten vastlegt, zonder voldoende gedetailleerd regels vast te stellen over de inhoud, voorbereiding en uitvoering van de projecten die zijn genoemd in de bijlagen I en II van de M.e.r.-richtlijn.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1577412868

Online kennissessies op de agenda. Laat je ook bijpraten!

Tot de zomer hebben we nog drie online sessies op de agenda. Sessies vol met praktijkvoorbeelden en praktijkervaringen. Laat je ook bijpraten!

 • 24 mei: Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk?
 • 2 juni: Omgevingsplan en milieueffectrapportage
 • 7 juni: Omgevingsvisie en milieueffectrapportage
 • 28 juni: Omgevingsplan en milieueffectrapportage

Meer info over de sessies en aanmelden vind je in onze agenda op onze website.

Lees meer