Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1 - 16 februari 2018

 

  • Discussie MER Lelystad Airport en Commissie m.e.r.

  • Tariefstelling blijkt drempel om advies aan te vragen

  • Kennissessies Omgevingsplannen en Omgevingsvisies en m.e.r. - 15 mei en 5 juni

  • Advies voor MER Omgevingsvisie Noord-Holland 2050
  • Maak ruimte voor gezondheid in omgevingsplannen - 23 maart

  • Spannende tijden voor milieueffectrapportage in Rwanda

     

 

 
 

Discussie MER Lelystad Airport en Commissie m.e.r.

De pers besteedde aandacht aan de kritiek van de bewonersgroep Hoog Overijssel op de gang van zaken rond de herziening van het milieueffectrapport voor Lelystad Airport. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling omdat Stefan Morel, getrouwd met de huidige directeur Veronica ten Holder en tot 2006 zelf directeur van de Commissie m.e.r., via adviesbureau To70 optreedt als adviseur bij het MER Lelystad Airport.

Lees meer...

 
  Commissie voor de milieueffectrapportage

Tariefstelling blijkt drempel om advies aan te vragen

Kwaliteit milieueffectrapporten en expertise bij Commissie onder druk.

De invoering van tarieven bij de Commissie m.e.r. is één van de oorzaken van minder adviesaanvragen, blijkt uit de Evaluatie Tariefwet Commissie m.e.r. Het is een barrière voor kleinere gemeenten om advies aan te vragen. Ook de kwaliteit van milieueffectrapporten neemt af. De minister ziet echter geen aanleiding om de tariefstelling aan te passen. Zij wil wel met de Commissie in gesprek over het borgen van de kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

Lees meer...

 
  vergaderzaal lente

Kennissessies Omgevingsplannen en Omgevingsvisies en m.e.r. - 15 mei en 5 juni

Gemeenten en provincies experimenteren volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie. Hoe ga je daarmee om in m.e.r.? Doorschuiven van onderzoek vraagt om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand. De Commissie organiseert hierover twee kennissessies voor gemeenten en provincies.

Lees meer...

 
  omgevingsvisie

Advies voor inhoud MER Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 focus aan te brengen in het grote aantal doelen en ambities. Zonder focus bestaat het risico dat de omgevingsvisie te abstract blijft en er geen duidelijke keuzes kunnen worden gemaakt.

Lees meer...

 
  Netwerk Maak ruimte voor gezondheid

Maak ruimte voor gezondheid in omgevingsplannen - 23 maart 2018

Het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid organiseert een nieuwe bijeenkomst op 23 maart 2018.

  • Hoe geef je gezondheidsambities in omgevingsvisies en -plannen concreet handen en voeten?
  • Hoe maak je een gezond omgevingsplan en wat voor handvatten zijn beschikbaar?

Kom ook naar de bijeenkomst van 9.30-13.30 uur.

Lees meer...

 
  Rwanda vulcans

Spannende tijden voor milieueffectrapportage in Rwanda

De nieuwe milieuwet, met daarin project- en strategisch m.e.r., wordt momenteel besproken in het Rwandese parlement. Daarnaast wil de Rwandese overheid strategisch m.e.r. integreren in nationale meerjarenplannen als middel om o.a. klimaatverandering te adresseren. De Commissie is met de overheid in gesprek over de gewenste ondersteuning.

Lees meer...