Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 9 - 15 december 2016

 

  • Tarieven 2017 Commissie m.e.r. bekend
  • Participatie en milieueffectrapportage. Nieuwe factsheet
  • Noteer alvast in uw agenda: februari 2017 participatie en m.e.r.
  • Energietransitie vraagt om samenwerking met stakeholders. Terugblik bijeenkomst
  • Uitspraak Hof van Justitie EU over Windmolens Waals Gewest
  • Advies vroeg in proces over windturbinepark Oss
 
  Commissie voor de milieueffectrapportage

Tarieven 2017 Commissie m.e.r. bekend

De minister van IenM heeft de tarieven voor advisering door de Commissie m.e.r. voor 2017 goedgekeurd. De tarieven blijven voor vrijwel alle adviestrajecten hetzelfde als in 2016.

 

Lees meer...

 
  participatie

Participatie en milieueffectrapportage. Nieuwe factsheet

Hoe zet je participatie in bij milieueffectrapportage? Welke stappen zijn nodig? Hoe werkt de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage? U leest het in een nieuwe factsheet die de Commissie samen met adviesbureau Korbee & Hovelynck heeft gemaakt.

 

Lees meer...

 
  muntgebouw

Noteer alvast in uw agenda: februari 2017 participatie en m.e.r.

Tijd voor een follow up om verder te praten over participatie en milieueffectrapportage. In februari 2017 organiseren de Commissie m.e.r. en adviesbureau Korbee & Hovelynck een nieuwe bijeenkomst. Binnenkort meer informatie hierover op de website.

 

 
  duurzame ontwikkeling

Energietransitie vraagt om samenwerking met stakeholders. Terugblik bijeenkomst

Donderdag 1 december organiseerde de Commissie m.e.r. een bijeenkomst over klimaat en milieueffectrapportage. Een onderwerp waar, met ruim 90 deelnemers, veel belangstelling voor was. Hoe neem je energietransitie mee in ruimtelijk beleid, in omgevingsvisies en omgevingsplannen en hoe helpt m.e.r. om keuzes te maken? Een terugblik en de presentaties vindt u op onze website.

 

Lees meer...

 
  europees hof

Uitspraak Hof van Justitie EU over Windmolens Waals Gewest

Plan-m.e.r.-plicht kan ook betrekking hebben op algemene regels (amvb’s, provinciale en gemeentelijke verordeningen) als deze werking hebben in een bepaald grondgebied en mede bepalend zijn voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten.

 

Lees meer...

 
  windenergie_groot

Advies vroeg in proces over windturbinepark Oss

De gemeente Oss wil in 2045 energieneutraal zijn. Een eerste stap is de aanleg van een windturbinepark. De gemeente vroeg de Commissie al bij de start van het (participatie) proces te adviseren. De Commissie adviseert opstellingen te beschrijven vanuit drie verschillende invalshoeken: maximale energieopbrengst, minimale hinder voor omwonenden en effecten op het landschap. Hierdoor zijn de verschillende opstellingen goed met elkaar te vergelijken.

 

Lees meer...