Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 5 - 14 september 2017

 

  • Kennissessies Windturbines en m.e.r. - 14 november en 7 december 
  • Werk ambities verder uit in Omgevingsvisie Katwijk
  • Jurisprudentie: Windturbines Neeltje Jans
  • 10 oktober: IenM-m.e.r.-dag
  • 5 oktober: Dag van de Omgevingswet

 

 
  wind op land - nh

Kennissessies Windturbines en m.e.r.

14 november en 7 december

  • Hoe zoek je goede locaties voor windturbines?
  • Hoe ga je om met landschap, natuur en hinder voor omwonenden?
  • Hoe ga je om met participatie?

We organiseren twee kennissessies waarin we laten zien hoe m.e.r. helpt bij het beantwoorden van deze vragen. We doen dat aan de hand van concrete praktijksituaties. En dat mag ook úw praktijk zijn.

Lees meer...

 
  Katwijk

Werk ambities uit in Omgevingsvisie Katwijk

Vooruitlopend op de Omgevingswet werkt de gemeente Katwijk nu al aan een Omgevingsvisie. De Commissie adviseerde om in de notitie reikwijdte en detailniveau de ambities in concrete doelstellingen te vertalen, bijvoorbeeld voor energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Onderzoek in het milieueffectrapport hoe de ambities elkaar beïnvloeden en maak helder hoe de effecten op de leefomgeving inzichtelijk worden gemaakt.

Lees meer...

 
  windenergie_groot

Jurisprudentie: Windturbines Neeltje Jans

De rechter oordeelde in de zaak Windturbines Neeltje Jans dat milieuaspecten die in een milieueffectrapport al zijn onderzocht en waarover het beroep ongegrond is verklaard of beroep had kunnen worden ingediend niet meer in een civiele procedure ter discussie worden gesteld. En als het milieueffectrapport gedetailleerd genoeg is, is aansprakelijkheid vanwege onrechtmatige hinder niet aan de orde.

Lees meer...

 
  ienm dag

10 oktober: IenM-m.e.r.-dag

Wat is de meerwaarde van m.e.r. voor plannen en projecten onder de Omgevingswet? Wat betekenen klimaatadaptatie, gezondheid, sociale effecten en energietransitie voor m.e.r.? Wat betekent de Omgevingswet voor participatie in de planvorming en m.e.r.? Deze en andere vragen komen aan de orde op 10 oktober tijdens de IenM-m.e.r.-dag.

Lees meer...

 
  omgevingswet

5 oktober: Dag van de Omgevingswet

Op donderdag 5 oktober is de jaarlijkse Dag van de Omgevingswet in het provinciehuis in Utrecht. Meer weten over milieueffectrapportage in de Omgevingswet? Kom dan naar de workshop van de Commissie. Bij de stand van de Commissie kunt u terecht met al uw m.e.r.-vragen.

Lees meer...