Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 - 14 mei 2019

  • Milieueffectrapport luchtvaartnota: onderzoek keuzes voor korte en lange termijn
  • Jaarverslag 2018: milieueffectrapport helpt bij besluiten energietransitie
  • CO2-opslag onder Noordzeebodem: kijk naar milieueffecten hele keten
  • Omgevingsvisie en m.e.r. - nog een paar plekken vrij bij de kennissessie op 4 juni
  • Schakeldag 25 juni: Omgeving in transitie – Klaar voor de start!
  • IenW m.e.r.-dag op 31 oktober: Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen
 
  3372

Milieueffectrapport luchtvaartnota: onderzoek keuzes voor korte en lange termijn

De Commissie adviseert om de discussie over hoe de luchtvaart zich moet ontwikkelen, te voeren aan de hand van een milieueffectrapport met alternatieven die uitgaan van groei, stagnatie of krimp. Hierdoor komen de belangrijke milieugevolgen van mogelijke keuzes goed in beeld. Ook is het advies de beoogde doelen concreet en toetsbaar te beschrijven.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_189644279

Jaarverslag 2018: milieueffectrapport helpt bij besluiten energietransitie

In 2018 zag de Commissie veel energieprojecten voor windturbines langskomen. In de praktijk hebben deze vaak ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld landschap en natuur, terwijl een breed draagvlak voor duurzame energie niet altijd vanzelfsprekend is. Milieueffectrapportage helpt bij de onderbouwing van deze keuzes.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Afval Cos uitstoot

CO2-opslag onder Noordzeebodem: kijk naar milieueffecten hele keten

Onderzoek het hele CO2-systeem, inclusief de afvang en aantakking van CO2-leveranciers en de aansluiting op de bestaande CO2-transportleiding naar glastuinbouwbedrijven in het Westland. Dat adviseert de Commissie voor het Porthos-project in Rotterdam. Ook een uitgebreid monitoring- en evaluatieplan is belangrijk.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  omgevingsvisies

Omgevingsvisie en m.e.r. - nog een paar plekken vrij bij de kennissessie op 4 juni

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie mee?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Je hoort het bij de kennissessie op 4 juni. Er zijn nog een paar plekken vrij.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  schakeldag

Schakeldag 25 juni 2019

Tijdens de Schakeldag 2019 op dinsdag 25 juni staan zowel de huidige als de toekomstige wet- en regelgeving in milieu en ruimtelijke ordening centraal en komen verschillende maatschappelijke transities aan bod. De Commissie m.e.r. verzorgt ook dit jaar weer verschillende workshops. Het programma is bijna rond!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
 

IenW m.e.r.-dag op 31 oktober: Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen

Nederland staat voor grote opgaven rond energietransitie, klimaatadaptatie, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. In een omgeving waar steeds meer sprake is van tegengeluid en verschillen in perceptie. Ook staat de Omgevingswet voor de deur. Flexibiliteit, integraliteit, participatie en transparantie worden steeds belangrijker. Hiermee wordt volop geëxperimenteerd, ook in relatie tot m.e.r. Om met elkaar in dit krachtenveld een goede rol te kunnen blijven spelen is een sterk MER vereist: onafhankelijk, begrijpelijk, kwalitatief goed en ondersteunend aan besluitvorming. 

Lees meer