Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2 - 11 maart 2022

  • 14 april 2022: Milieueffectrapportage voor besluiten over onze leefomgeving
  • Onderzoek brede alternatieven voor de Nationale Windturbinebepalingen
  • Gemert-Bakel gebaat bij specifieker beeld milieueffecten Proeftuin Elsendorp
  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning Windpark Hartelbrug II
  • Check de online kennissessies in onze agenda
 
  25 nov

14 april: Me(e)r dan ooit. Milieueffectrapportage: voor besluiten over onze leefomgeving

Hoe blijft Nederland leefbaar? Hoe kunnen besluitvormers, denkend aan alle ruimtelijke plannen en projecten de komende jaren, meer profijt hebben van milieueffectrapportage? Hoe kan het milieueffectrapport meer ondersteuning bieden aan bestuurders bij de besluitvorming?

 

Het programma is rond!

Meld je aan en kom 14 april ook naar het BIMhuis in Amsterdam.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

Onderzoek brede alternatieven voor de Nationale Windturbinebepalingen

Onderzoek in het milieueffectrapport voor de nieuwe nationale milieunormen voor windturbines een breed scala aan alternatieven, adviseerde de Commissie. Op die manier kan de regering een afgewogen keuze maken over de nieuwe normen. Staatssecretaris Heijnen van IenW stelt een milieueffectrapport op voor de nationale milieunormen voor windparken op land. Dat doet zij naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak. Het besluit over de normen vereist een milieueffectrapport.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Wegen binnenweg

Gemert-Bakel gebaat bij specifieker beeld milieueffecten Proeftuin Elsendorp

Het milieueffectrapport voor Proeftuin Elsendorp in Gemert-Bakel is nog te globaal. Dat zegt de Commissie in haar advies. Het dorp wordt in een nieuw omgevingsplan opgesplitst in deelgebieden, maar de milieueffecten zijn niet per deelgebied bekeken. Voor inwoners en ondernemers in Elsendorp is daardoor onvoldoende duidelijk hoe de leefomgeving, de natuur en het milieu er in de toekomst uitzien. De gemeente mist nu nog essentiële informatie om een besluit te kunnen nemen over het omgevingsplan. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 1 hamer en weegschaal

Jurisprudentie: Omgevingsvergunning Windpark Hartelbrug II

De rechter heeft uitspraak gedaan over windpark Hartelbrug II in het Rotterdamse havengebied, een park met acht windturbines. Volgens de rechter mag het bevoegd gezag bij een m.e.r.-beoordeling uitgaan van metingen van de situatie ter plaatse om te bepalen of er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Boekel pilot

Check de online kennissessies in onze agenda

We hebben weer online kennissessies op het programma:

  • 15 maart: Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk?
  • 29 maart: Omgevingsplan en m.e.r. (volgeboekt)
  • 5 april: Omgevingsvisie en m.e.r.
  • 14 april: Omgevingsplan en m.e.r. (volgeboekt)
  • 2 juni: Omgevingsplan en m.e.r.

Kijk op onze website voor meer info en om je aan te melden.

Lees meer