Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 3 - 10 maart 2016

 

  • 18 april: Workshop Klimaatadaptatie in milieueffectrapportage
  • Nieuwe factsheet: Stikstof en milieueffectrapportage
  • Nieuwe factsheet: Groen en gezondheid in milieueffectrapportage
  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning proefboorlocatie Wapse
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Rondweg Milsbeek, gemeente Gennep
 
  klimaatadaptatie

18 april: Workshop Klimaatadaptatie in milieueffectrapportage

Welke instrumenten zijn er voor het bepalen van klimaateffecten? Wat zijn mogelijke adaptatiemaatregelen? Hoe neem je die mee in m.e.r.? En hoe gebruik je die dan? De Commissie organiseert een praktische workshop met inspirerende discussie over ervaringen met klimaatadaptatie in de praktijk van planvorming en milieueffectrapportage.

Lees meer...

 
  fs stikstof

Nieuwe factsheet: Stikstof en milieueffectrapportage

Circa 60% van de beschermde natuur in Nederland heeft zo’n hoge toevoer van stikstof dat kwetsbare planten en dieren worden bedreigd. Stikstof is daarmee een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van soortenrijkdom. Wat is stikstof en wat doet het? Welke informatie over stikstof moet in het milieueffectrapport? Wat is het PAS en hoe neem je het mee in het milieueffectrapport? De Commissie schreef er een factsheet over.

Lees meer...

 
  fs groen en gezondheid

Nieuwe factsheet: Groen en gezondheid in milieueffectrapportage

Groen in of nabij de stedelijke leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen. Wat is het effect van groen op gezondheid? Bestaan er maten voor groen in de leefomgeving? Welke informatie over het effect van groen op gezondheid moet er in een milieueffectrapport? Waar vind ik meer informatie? De antwoorden staan in de factsheet Groen en gezondheid in m.e.r.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Omgevingsvergunning proefboorlocatie Wapse

De gemeente Westerveld verleende in 2014 een omgevings-vergunning voor een proefboorlocatie voor het opsporen van gas. Appellant vindt een milieueffectrapport nodig, omdat ook de winning betrokken moet worden bij de beoordeling. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat een proefboring niet het winnen van gas tot doel heeft. Daarom hoeft de gaswinning niet te worden betrokken bij de m.e.r.-beoordeling over de proefboring.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Rondweg Milsbeek, gemeente Gennep

Als uit een milieueffectrapport blijkt dat de verkeerssituatie en -belasting op de huidige wegen acceptabel is, en een nieuw tracé natuur- en landschapswaarden zou aantasten, is niet onredelijk dat het bevoegd gezag tegen de aanleg van een nieuwe weg besluit.

De conclusie over de verkeerssituatie in een milieueffectrapport is niet verouderd als het een jaar oud is en ook uit ander recenter onderzoek blijkt dat de verkeerssituatie niet gewijzigd is.

Lees meer...