Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8 - 8 november 2016

 

 • 1 december: Klimaat en milieueffectrapportage
 • 9 december: Maak Ruimte voor Gezondheid
 • Informatiepunt Omgevingswet is van start
 • Bodemdaling gaswinning binnen toegestane grenzen
 • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Brainport Industries Campus Eindhoven
 • Wat vindt u van OpMERkelijk?
 
  duurzame ontwikkeling

1 december: Klimaat en m.e.r.

Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen moet heel Nederland aan de slag met de noodzakelijke energietransitie. 

 

 • Maar hoe neem je energie- en klimaatbeleid als gemeente en provincie het beste mee in een omgevingsvisie en –plan? 
 • Hoe kun je een milieueffectrapport voor een omgevingsvisie of omgevingsplan gebruiken om de juiste keuzes te maken?
 • Wat zijn de ervaringen tot nu toe en de nieuwe ideeën op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau?  

 

U hoort het op 1 december. Kom ook en praat mee!

Lees meer...

 
  Netwerk Maak ruimte voor gezondheid

9 december: Maak Ruimte voor Gezondheid

Tweede Netwerkbijeenkomst. Een nieuwe kans om:

 • Kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder over instrumenten voor gezondheid in planvorming.
 • Elkaar te helpen en te kijken in elkaars keuken.
 • Concreet samen te werken met collega’s aan een advies voor een ruimtelijk plan.
 • Informatie uit te wisselen, contact met elkaar te zoeken, elkaar vragen te stellen en te helpen bij actuele ontwikkelingen rond de gezonde leefomgeving.

Lees meer...

 
  IP OW

Informatiepunt Omgevingswet is van start

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Het Informatiepunt Omgevingswet beantwoordt uw vragen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal partners, waaronder de Commissie m.e.r.

Lees meer...

 
  gaswinning waddenzee

Bodemdaling gaswinning binnen toegestane grenzen

De NAM concludeert in haar jaarrapportage dat de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee in 2015 binnen de toegestane grenzen is gebleven. De Commissie m.e.r vindt deze conclusie aannemelijk. Zij vindt ook dat de nieuwe onderdelen van het monitoringsprogramma 2014-2019 sneller afgerond en in gebruik genomen moeten worden.

 

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Brainport Industries Campus Eindhoven

In deze uitspraak stelt de Raad van State voor het eerst expliciet dat in een milieueffectrapport de effecten op de leefomgevingskwaliteit kunnen worden onderzocht door het effect te beschrijven op de gebruiks- belevings- en toekomstwaarde.

Lees meer...

 
  Opmerkelijk

Wat vindt u van OpMERkelijk?

Met uw opmerkingen en suggesties kunnen wij OpMERkelijk beter afstemmen op uw behoeften. Wilt u meewerken aan een korte enquête? Het duurt 2 minuten.

 

Lees meer...