Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7 - 8 oktober 2020

 • Pilot RES en milieueffectrapportage, de eerste adviezen zijn uit
 • Advies voor NOVI: Ruimte en ambities vragen om sturing en keuzes van het Rijk
 • Klimaatrobuust water en bodembeleid Brabant vraagt om duidelijke doelen
 • Wat wil je weten? Online kennissessies in oktober en november
 • Ronde van Commissie langs provincies heel waardevol
 • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Retailpark Belvédère Maastricht
 • Noteer alvast in uw agenda! 14 december - RES en m.e.r.

 
  Energietransitie Bron Shutterstock april 2019

Pilot RES en milieueffectrapportage, de eerste adviezen zijn uit

De concept-regionale energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord zijn klaar en bevatten goede en gedegen milieu-informatie. De Commissie adviseert om in de volgende stap en verdere uitwerking te kijken naar de samenhang tussen zoekgebieden voor zonne- en windenergie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1022155441

Advies voor NOVI: Ruimte en ambities vragen om sturing en keuzes van het Rijk

De leefomgevingskwaliteit behouden en tegelijkertijd ambities realiseren. Dat vraagt om sturing en keuzes van het Rijk, zegt de Commissie naar aanleiding van het aangepaste milieueffectrapport bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Omdat de vraag naar ruimte groot is, maar de beschikbare ruimte beperkt, zijn veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld veeteelt, bouwen en natuurbehoud noodzakelijk.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  regte heide pilot

Klimaatrobuust water en bodembeleid Brabant vraagt om duidelijke doelen

Noord-Brabant wil een regionaal programma voor een klimaatrobuust water- en bodemsysteem in 2050. De Commissie adviseert om concrete doelen te stellen, zodat duidelijk is welke onderwerpen en gebieden prioriteit hebben. En kijk in het milieueffectrapport ook naar de samenhang met andere plannen en beleid, zoals landbouw en natuur.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Commissie milieueffectrapportage Utrecht

Wat wil je weten? Online kennissessies in oktober en november

Er staan weer verschillende online kennissessies op het programma!

 • 13 oktober: Regionale energiestrategie en m.e.r.
 • 13 oktober: Omgevingsvisie en m.e.r.
 • 27 oktober: Omgevingsvisie en m.e.r.
 • 10 november: Omgevingsvisie en m.e.r.
 • 13 november: Omgevingsplan en m.e.r.
 • 24 november: Regionale energiestrategie en m.e.r.

Kijk in de agenda op de site voor alle informatie over de sessies. U kunt zich daar ook aanmelden.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  rijssen holten pilot

Ronde van Commissie langs provincies heel waardevol

Welke actuele milieuthema's spelen er regionaal? Lukt het met het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie en het omgevingsplan? Waar kunnen wij ondersteunen? Zo maar wat vragen die aan de orde komen tijdens een ronde die Commissievoorzitter Eric van der Burg en directeur Lourens Loeven maken langs de gedeputeerden van de provincies. 'De tour is heel waardevol. Wij horen wat lokaal en regionaal speelt. En de bestuurder hoort welke ondersteuning de Commissie biedt voor een goed besluit', zegt Eric van der Burg, 'We gaan hier zeker mee door!'

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Retailpark Belvédère Maastricht

De rechter oordeelde in de uitspraak over het Bestemmingsplan Retailpark Belvédère in Maastricht, dat een milieueffectrapport van dertien jaar oud voldoende actueel kan zijn om aan een besluit ten grondslag te liggen. De wettelijke twee jaar voor de houdbaarheid van onderzoeksgegevens staat niet in de weg.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

Noteer alvast in uw agenda! 14 december - RES en m.e.r.

Milieueffectrapportage bij een regionale energiestrategie (RES) helpt om keuzes te onderbouwen tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. zijn samen een pilot gestart om regio's te ondersteunen bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES. Alle ervaringen en resultaten delen we op maandag 14 december 2020.

Lees meer