Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2 - 7 februari 2019

  • Naar een regionale energiestrategie met m.e.r. Nieuwe factsheet
  • Infographic Een goede omgevingsvisie met milieueffectrapportage
  • Aan de slag met een omgevingsvisie of omgevingsplan? Doe een kennissessie!
  • Net op zee: ligging kabeltracé en locatie transformatorstation goed onderzocht
  • Ontwikkelplan Transformatie Schieoevers-Noord Delft
 
  Afval Cos uitstoot

Naar een regionale energiestrategie met m.e.r. Nieuwe factsheet

Het Klimaatakkoord gaat over het halveren van de CO2-uitstoot in Nederland. Per regio worden de haalbaarheid van dit doel en de ruimtelijke consequenties in een RES verkend. Het resultaat van die verkenning wordt later vastgelegd in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Deze factsheet laat zien hoe m.e.r. nu al bij de verkenning behulpzaam kan zijn. Het vergelijken van keuzes en het tijdig in beeld brengen van de milieugevolgen staan centraal.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Infographic Omgevingsvisie

Infographic Een goede omgevingsvisie met milieueffectrapportage

Een omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving. Natuur, energie, verkeer en vervoer, water en gezondheid zijn voorbeelden van onderwerpen die in de visie aan de orde komen. Hoe neem je milieueffectrapportage in de omgevingsvisie mee? Hoe pak je dat aan? We maakten er een infographic over.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemeen of Participatie 3

Aan de slag met een omgevingsvisie of omgevingsplan? Doe een kennissessie!

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie mee?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Er zijn nog enkele plekken vrij op:
14 maart 2019: Omgevingsvisie en m.e.r.
19 maart 2019: Omgevingsplan en m.e.r.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  1244

Net op zee: ligging kabeltracé en locatie transformatorstation goed onderzocht

Het milieueffectrapport voor het project Net op zee Hollandse Kust levert gedetailleerde informatie over techniek, kosten en de effecten op omgeving en milieu. De verschillende kabeltracés en locaties voor transformatorstations zijn daardoor goed met elkaar te vergelijken.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  1130

Ontwikkelplan Transformatie Schieoevers-Noord Delft

Voor het Ontwikkelplan Transformatie Schieoevers-Noord in Delft is het milieueffectrapport gebruikt om spelregels te ontwikkelen voor een transformatie die meerdere decennia in beslag neemt. Onduidelijk is nog wat de kwaliteit van de leefomgeving is voordat de transformatie voltooid is. De Commissie adviseert dit nog in beeld te brengen. 

Lees meer