Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8 - november 2020

 • Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de RES
 • Kom jij bij ons werken als Strategisch juridisch adviseur?
 • Omgevingsvisie Westland: werk milieueffecten nieuwe woningen, extra groen en meer bedrijven verder uit 
 • Meer informatie nodig voor locatie Railterminal Gelderland
 • Jurisprudentie: Inpassingsplan Windplan Groen
 • 14 december RES en m.e.r. - programma bijna rond, inschrijven kan!
 • Online kennissessies in november en december
 
  windenergie

Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de RES

Hoe kan milieueffectrapportage bijdragen aan de RES? Vijf regio’s onderzoeken dat in een pilot, samen met het Nationaal Programma RES en de Commissie. RES-regio Noord-Holland Noord doet mee. Een leerzame ervaring, zegt programmamanager Wies Thesingh. Lees het verhaal over de pilotervaringen. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Commissie voor de milieueffectrapportage

Kom jij bij ons werken als Strategisch juridisch adviseur?

De Commissie m.e.r. biedt een veelzijdige, zelfstandige, uitdagende baan, met veel inhoudelijke variatie, midden in de maatschappelijke en bestuurlijke actualiteit. Leeuwendaal zoekt voor de Commissie een strategisch juridisch adviseur voor haar werk in Nederland. Iets voor jou?

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Groene stad shutterstock_1121792063

Omgevingsvisie Westland: werk milieueffecten nieuwe woningen, extra groen en meer bedrijven verder uit

Het milieueffectrapport bij de Omgevingsvisie Westland geeft goede milieuinformatie over de ambities van de gemeente. Er zijn concrete besluiten over nieuwe woningen, extra groen en meer bedrijventerreinen. In het milieueffectrapport ontbreekt hiervoor nog wel informatie en ook is nog onduidelijk is of er in Westland wel voldoende ruimte is. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Participatie shutterstock_1320733715

Meer informatie nodig voor locatie Railterminal Gelderland

De provincie Gelderland wil de toegang voor bedrijven tot de Betuweroute verbeteren door bij Valburg een railterminal te bouwen. De milieueffecten van twee van de drie mogelijke locaties voor de terminal zijn nog niet goed in beeld. Om deze in beeld te krijgen en om te weten of de ene locatie minder nadelige gevolgen voor het milieu heeft dan de andere, is deze informatie wel nodig.  

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

Jurisprudentie: Inpassingsplan Windplan Groen

De rechter oordeelde in een uitspraak over het Inpassingsplan Windplan Groen dat als uit het milieueffectrapport blijkt dat er maatregelen nodig zijn om cumulatieve geluid- en slagschaduwhinder te verminderen, dat de planregels daar dan in moeten voorzien. Ook blijkt uit de uitspraak dat het milieueffectrapport de besluitvorming over de keuze voor een bepaalde locatie ondersteunt. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Klimaatadaptatie Zoneiland Almere

14 december RES en m.e.r. - programma bijna rond, inschrijven kan!

Meer weten over de uitkomsten van de pilot en over de meerwaarde van milieueffectrapportage voor een RES? Op 14 december organiseren het Nationaal Programma RES en de Commissie samen een bijeenkomst waar de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilot centraal staan. Het voorlopige programma is klaar, aanmelden maar!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  709568755 bron Shutterstock 15 oktober 2019

Online kennissessies in november en december

Er staan weer verschillende online kennissessies op het programma!

 • 10 november: Omgevingsvisie en m.e.r.
 • 13 november: Omgevingsplan en m.e.r.
 • 24 november: Regionale energiestrategie en m.e.r.
 • 8 december: Omgevingsvisie en m.e.r.

Alle informatie over de sessies staat op onze website. U kunt zich daar ook aanmelden.

Lees meer