Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 - 4 juli 2017

 

  • Infographic brengt interactie participatie en m.e.r. in beeld
  • Film over de pilots Omgevingsplannen en m.e.r.
  • Jurisprudentie: Programmatische Aanpak Stikstof
  • Rudy Rabbinge wint Rachel Carson Oevre-prijs
  • 10 oktober - IenM-m.e.r.-dag
 
  Infographic Participatie en milieueffectrapportage

Infographic brengt interactie participatie en m.e.r. in beeld

Hoe zorg je dat participatie en milieueffectrapportage elkaar versterken? Hoe pak je dat aan in de praktijk? Bij de eerder verschenen factsheet lieten we een infographic maken die de interactie tussen de verschillende fasen van participatie en van milieueffectrapportage duidelijk in beeld brengt.

Lees meer...

 
  koeien_bij_sloot_groot

Film over de pilots Omgevingsplannen en m.e.r.

In 2016 en 2017 werkt de Commissie m.e.r. aan een tiental pilotadviezen om alvast ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet. We hebben een film gemaakt over de ervaringen en resultaten uit de verschillende pilots.

Lees meer...

 
  fs stikstof

Jurisprudentie: Programmatische Aanpak Stikstof

De rechter vindt een programmatische aanpak in beginsel een geschikt instrument om aan de verplichtingen van de Habitatrichtlijn te voldoen, maar kan hier pas met zekerheid antwoord op geven als het Europese Hof hierover vragen heeft beantwoord. Voorlopig blijft de PAS in werking, in afwachting van de antwoorden van het Europese Hof en een nadere onderbouwing door de minister en of staatssecretaris. 

Lees meer...

 
  Rudy Rabbinge wint Rachel Carson Oeuvre prijs

Rudy Rabbinge wint Rachel Carson Oevre-prijs

Winnaar van de Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 is plaatsvervangend voorzitter Rudy Rabbinge. 'Zijn maatschappijvisie en wetenschappelijke werk hebben een enorme impact voor mens en milieu. De visie van Rabbinge op de landbouw kan niet alleen de sleutel zijn om alle monden te voeden, maar ook te voorzien van een rijk voedingspakket', aldus de jury. 

Lees meer...

 
 

10 oktober - IenM-m.e.r.-dag

Wat is de meerwaarde van m.e.r. voor plannen en projecten onder de Omgevingswet? Wat betekenen klimaatadaptatie, gezondheid, sociale effecten en energietransitie voor m.e.r.? Wat betekent de Omgevingswet voor participatie in de planvorming en m.e.r.? Deze en andere vragen komen aan de orde op 10 oktober tijdens de IenM-m.e.r.-dag.

Lees meer...