11. Ad-hoc Werkgroep Natuur

Interne ad-hoc werkgroep om lijnen te ontwikkelen hoe de Commissie in de advisering om moet gaan met natuur in m.e.r..

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. prof.mr. A. Freriks
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. B.F.M. Beerlage

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.2 Ad-hoc werkgroep

Bijgewerkt op: 10 jul 2018