Tarieven Commissie voor 2018 bekend

Nieuwsbericht | 5 december 2017

Adviestarieven 2018 gelijk aan 2017

In 2018 gelden dezelfde adviestarieven en dezelfde staffel naar overheidslaag als in 2017. Met de voorziene lichte stijging in aantal adviestrajecten zullen de kosten in 2018
naar verwachting gedekt kunnen worden.  

De differentiatie in tariefstelling naar overheidslaag en daar binnen naar complexiteit van het project of plan, leverde in 2017 geen discussie op met bevoegde gezagen. Datzelfde geldt voor de in 2017 geïntroduceerde differentiatie in de tarieven voor de beoordeling van aanvullende informatie.

Wel bleek regelmatig een mondelinge toelichting nodig, omdat de omschrijvingen niet altijd makkelijk leesbaar of voor meerdere uitleg vatbaar bleken. De omschrijving is daarom op enkele punten aangepast.

Tarieven 2018