Klimaatadaptatie in milieueffectrapporten. Hoe urgent wil je het hebben?

Agenda | 23 november 2021

Dinsdag 23 november, 15.00 - 16.30 uur


Doelgroep: deskundigen klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening, water en andere geïnteresseerden
Sessieleiders: Pieter Jongejans en Hasse Goosen
Inhoud online workshop
Klimaatverandering wordt steeds belangrijker in (ruimtelijke) planvorming, bijvoorbeeld in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Het milieueffectrapport kan daarbij een belangrijke rol spelen. We willen met jullie in discussie over de plek van klimaatadaptatie in het milieueffectrapport. Wat houdt klimaatbestendig bouwen precies in? Welke rol moet klimaatverandering spelen bij het ontwikkelen en afwegen van alternatieven? Welke criteria en tools zijn er om klimaateffecten goed in beeld te brengen? Hoe kunnen we omgaan met klimaatscenario’s en tijdshorizon? Aan de hand van voorbeelden bespreken we hiervoor de mogelijke advieslijnen.

Terug naar hoofdprogramma