Deskundigendagen 22 t/m 25 november 2021

Agenda | 22 november 2021

De Commissie m.e.r. bestaat 35 jaar en dat willen we vieren met onze deskundigen! We nodigen jullie uit voor drie dagen met online workshops op 22, 23 en 24 november. Op donderdag 25 november is er een mooie afsluitende live-bijeenkomst in De Flint in Amersfoort. Dus meld je aan!

Verspreid over drie dagen organiseert de Commissie online workshops over actuele thema's als klimaatadaptatie, stikstof en energietransitie. En ook meer algemene workshops over bijvoorbeeld beoordelingskaders, adviseren onder de Omgevingswet en hoe kunnen we als Commissie toekomstgericht samenwerken.

Kies de online workshops waar jij graag bij wilt zijn en meld je aan.

Maandag 22 november

Kom er bij! Als deskundige aan de slag bij de Commissie m.e.r.
Doelgroep: nieuwe deskundigen en introducés, neem een collega mee die een goede deskundige zou kunnen zijn bij Commissie
Wanneer: 10.30-12.00 uur
Inhoud online workshop

De plek van ‘landschapsinclusief omgevingsbeleid’ in het milieueffectrapport
Doelgroep
: deskundigen landschap
Wanneer: 13.00-14.30 uur 
Inhoud online workshop

Is (de Commissie) m.e.r. Omgevingswet-proof? 
Doelgroep
: alle deskundigen en m.e.r.-coördinatoren 
Wanneer: 15.00-16.30 uur
Inhoud online workshop

 

Dinsdag 23 november

Het beoordelingskader omgevingsvisies. Een goed hulpmiddel?
Doelgroep: alle deskundigen
Wanneer: 10.30-12.00 uur 
Inhoud online workshop

Milieueffectrapportage en energietransitie. Welke rol past de Commissie?
Doelgroep
: deskundigen energie, techniek, geluid, landschap en ruimtelijke ordening 
Wanneer: 13.00-14.30 uur
Inhoud online workshop

Klimaatadaptatie in effectbeoordelingen. Hoe urgent moet het zijn? 
Doelgroep
: deskundigen klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening, water 
Wanneer: 15.00-16.30 uur
Inhoud online workshop

 

Woensdag 24 november

Het stikstofprobleem langs de m.e.r.-meetlat 
Doelgroep
: deskundigen natuur
Wanneer: 10.30-12.00 uur
Inhoud online workshop

Hoe vliegen we niet uit de bocht? Aan de slag met de advieslijn verkeer 
Doelgroep: deskundigen verkeer
Wanneer: 13.00-14.30 uur
Inhoud online workshop

Toekomstgericht samenwerken. Wat heb jij als deskundige nodig?
Doelgroep
: alle deskundigen
Wanneer: 15.00-16.30 uur
Inhoud online workshop

 

Donderdag 25 november, in De Flint, Amersfoort

11.00-12.30 uur - Advies van de Commissie in 2050. Plenair programma voor alle deskundigen
12.30-13.30 uur - Lunch en aankomst gasten middagprogramma
13.30-17.00 uur - Milieueffectrapportage al 35 jaar de bewezen tool voor transparante besluitvorming. Voor alle deskundigen, het m.e.r.-netwerk en alle andere geïnteresseerden. Hier lees je meer over dit laatste programmaonderdeel.

 

Ik doe mee aan de deskundigendagen.
Vink hieronder de workshop(s) aan waar je bij wilt zijn en laat ook graag weten of je 25 november naar De Flint in Amersfoort komt.