Deskundigendagen 22 t/m 25 november 2021

Agenda | 22 november 2021

De Commissie m.e.r. bestaat 35 jaar en dat willen we vieren met onze deskundigen!
We nodigen jullie uit voor drie dagen met online workshops op 22, 23 en 24 november. 

Op donderdag 25 november is er een mooie afsluitende live-bijeenkomst in De Flint in Amersfoort. Dus meld je aan!

Verspreid over drie dagen organiseert de Commissie online workshops over actuele thema's als klimaatadaptatie, stikstof en energietransitie. En ook meer algemene workshops over bijvoorbeeld beoordelingskaders, adviseren onder de Omgevingswet en hoe kunnen we als Commissie toekomstgericht samenwerken.

Kies de online workshops waar jij graag bij wilt zijn. Aanmelden voor de workshops én voor 25 november kan onderaan deze pagina.

Maandag 22 november

Kom er bij! Als deskundige aan de slag bij de Commissie m.e.r.
Doelgroep: nieuwe deskundigen en introducés of geef een collega op die een goede deskundige zou kunnen zijn bij Commissie
Wanneer: 10.30-12.00 uur
Inhoud online workshop

‘Landschapsinclusief omgevingsbeleid’ in het milieueffectrapport
Doelgroep
: deskundigen landschap
Wanneer: 13.00-14.30 uur 
Inhoud online workshop

Is (de Commissie) m.e.r. Omgevingswet-proof? 
Doelgroep
: alle deskundigen en m.e.r.-coördinatoren 
Wanneer: 15.00-16.30 uur
Inhoud online workshop

 

Dinsdag 23 november

Het beoordelingskader omgevingsvisies. Een goed hulpmiddel?
Doelgroep: alle deskundigen
Wanneer: 9.00-10.30 uur 
Inhoud online workshop

Milieueffectrapportage en energietransitie. Welke rol past de Commissie?
Doelgroep
: deskundigen energie, geluid, landschap, natuur en ruimtelijke ordening en voor deskundigen die geïnteresseerd zijn om in een werkgroep voor een plan of project rond energietransitie deel te nemen.
Wanneer: 13.00-14.30 uur
Inhoud online workshop

Klimaatadaptatie in effectbeoordelingen. Hoe urgent moet het zijn? 
Doelgroep
: deskundigen klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening, water 
Wanneer: 15.00-16.30 uur
Inhoud online workshop

 

Woensdag 24 november

Het stikstofprobleem langs de m.e.r.-meetlat 
Doelgroep
: deskundigen natuur
Wanneer: 10.30-12.00 uur
Inhoud online workshop

Hoe vliegen we niet uit de bocht? Aan de slag met de advieslijn verkeer 
Doelgroep: deskundigen verkeer
Wanneer: 13.00-14.30 uur
Inhoud online workshop

Toekomstgericht samenwerken. Wat heb jij als deskundige nodig?
Doelgroep
: alle deskundigen
Wanneer: 15.00-16.30 uur
Inhoud online workshop

 

Donderdag 25 november

Me(e)r dan ooit. 
Milieueffectrapportage: voor besluiten over onze leefomgeving


De Flint, Amersfoort

Milieueffectrapportage heeft zich de afgelopen 35 jaar bewezen als waardevol instrument. Hoe kunnen besluitvormers, denkend aan alle ruimtelijke plannen en projecten de komende jaren, nog meer profijt hebben van milieueffectrapportage? Hoe kan het milieueffectrapport nog meer ondersteuning bieden aan bestuurders bij de besluitvorming?

Met veel stakeholders en bestuurders heeft de Commissie hierover het afgelopen jaar van gedachten gewisseld, en daar kwamen veel interessante ideeën over op tafel. Deze willen wij heel graag op 25 november met u delen en aan u presenteren. En we horen ook graag uw mening!

Programma

 

12.30   Inloop met lunch
     
13.30   Welkom door Eric van der Burg, voorzitter Commissie m.e.r.
     
13.35  

Me(e)r dan ooit vragen besluiten om milieueffectrapportage, door Lourens Loeven, directeur Commissie m.e.r.

     
14.00   Reflectie door Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat 
     
14.15  

Paneldiscussie onder leiding van Jacqueline van de Sande over de rol van milieueffectrapportage in maatschappelijke uitdagingen, met:

  • Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal, ministerie IenW
  • Niels Koeman, lid Raad voor de Leefomgeving
  • Pieter Leroy, emeritus hoogleraar Milieu en Beleid, Radboud Universiteit
  • Ingrid de Bondt, consultant Over Morgen
  • Eric van der Burg, voorzitter Commissie m.e.r. 
     
14.45   Wat vindt u daarvan? Input en vragen uit de zaal
     
15.00   Pauze
     
15.30   De Commissie presenteert...
     
15.50   Yttje Feddes, landschapsarchitect en voormalig Rijksadviseur voor het Landschap, over een veranderend Nederlands landschap en de rol van m.e.r.
     
16.15   André van Lammeren, plaatsvervangend directeur Planbureau voor de Leefomgeving, over de ruimtelijke transities van vandaag en morgen
     
16.40   Afronding
     
17.00   Borrel en gelegenheid om te netwerken


 Kom ook en praat mee op 25 november!
 

 

AANMELDEN


Hieronder kun je aanmelden voor de workshop(s) van 22 t/m 24 november en voor 
Me(e)r dan ooit op donderdag 25 november in De Flint in Amersfoort.

De online sessies zijn via Teams. Ongeveer een week voor de sessie ontvang je de link om deel te nemen.