Welke maatregelen zijn er om geluidsbelasting te beperken?

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om geluidsbelasting te beperken. Ingrijpende maatregelen zijn bijvoorbeeld:
  • Aanleg van een tunnel; 
  • Verdiepte ligging van een (spoor)weg.

Minder ingrijpend zijn: 

  • Stillere wegdekken (reductie ± 6 dB bij een snelheid van 80km/u);
  • Snelheidsverlaging of het introduceren van een groene golf; 
  • Geluidsschermen. Hiermee is geluidsreductie te bereiken (10 dB is gebruikelijk, 20 dB is haalbaar).

Bij bijvoorbeeld evenemententerreinen, luchtvaartterreinen en zandwinningen kan de tijdsperiode, waarbinnen geluid mag worden geproduceerd worden vastgelegd. Ook is het mogelijk bij woningbouw- en/of werklocaties gebruik te maken van interne en externe zonering. Dit houdt in dat er afstand wordt gecreëerd tussen geluidsbronnen en gevoelige bestemmingen.