Hoe gedetailleerd moet de informatie zijn bij duurzame ontwikkelingsbeoordeling?

De focus van de effectbeoordeling ligt op een risicobeoordeling.

  • Hoe groot is de kans dat de oplossingen bijdragen aan duurzame ontwikkeling?
  • Hoe groot is de kans op ongewenste afwenteling naar andere aspecten van duurzame kwaliteit (people, profit, planet), naar een andere tijd of naar een andere plaats? 

Een beschouwing van de risico’s staat centraal en niet een detailberekening van effecten. Vaak volstaat het om aan te geven of een oplossingsrichting ‘beter’ of ‘slechter’ scoort uit oogpunt van risicobeheersing en de argumenten waarop dit is gebaseerd.