Wat zijn belangrijke milieuaspecten in een MER voor veehouderij?

In vrijwel elk geval zijn de volgende hoofdpunten:

  • ammoniak
  • geur
  • fijnstof
  • gezondheidsrisico's.

De bedrijfsspecifieke situatie bepaalt of er nog andere hoofdpunten spelen. Als een bedrijf bijvoorbeeld veel verhard oppervlak heeft en in een gebied ligt met een specifieke waterdoelstelling, kan water een hoofdpunt zijn. Energie is een hoofdpunt als de initiatiefnemer ook een grote mestverwerkinginstallatie plaatst.