Wat is het detailniveau van informatie bij project-m.e.r.?

Uit jurisprudentie blijkt dat in situaties met achtergrondconcentraties ruim onder de grenswaarden en een (zeer) beperkte toename van de luchtconcentratie door het initiatief, er geen berekening nodig is.

In situaties met achtergrondconcentraties ruim onder de grenswaarden, waarbij toch een aanzienlijke verslechtering van de luchtkwaliteit zal optreden zonder dat grenswaarden worden overschreden, adviseert de Commissie de verslechtering met een berekening inzichtelijk te maken.

Als de grenswaarden worden overschreden, voer dan een berekening uit. Voldoe hierbij aan de eisen die zijn gesteld in de Ministeriële regling beoordeling luchtkwaliteit 2007.