Wat is cultuurhistorie?

Cultuurhistorie is de term die gebruikt wordt voor de combinatie van drie ruimtelijke wetenschappen:

  • Historische (stede)bouwkunde: onderzoek van gebouwd erfgoed zoals kastelen, kerken, oude boerderijen of landhuizen, maar ook stedebouwkundige elementen zoals beschermde stads- of dorpsgezichten.
  • Historische geografie: onderzoek van patronen en elementen van het cultuurlandschap, bijvoorbeeld verkavelingpatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen.
  • Archeologie: onderzoek van het bodemarchief. Dit bestaat uit sporen en vondsten die door mensen(werk) in het verleden in de grond zijn achtergebleven. Bijvoorbeeld potscherven, resten van voedselbereiding, graven, maar ook verkleuringen in de grond waaraan te zien is dat er vroeger een huis heeft gestaan of een sloot heeft gelopen. Een verzamelterm is 'archeologische waarden'. Alle archeologische waarden bij elkaar is het 'bodemarchief'.

Dit worden wel de ‘facetten’ van cultuurhistorie genoemd.