Wanneer zet ik duurzame ontwikkeling in bij m.e.r.?

Voor een gedragen en uit oogpunt van duurzame ontwikkeling goed besluit, moeten alle betrokkenen op ieder moment in het proces voldoende inzicht hebben in de effecten van de mogelijke oplossingsrichtingen. Informatie over effecten moet het overleg en de afwegingen tijdens het proces van gebiedsontwikkeling faciliteren. Het beoordelingsproces is net zo belangrijk als de inhoud van de informatie.
De praktijk maakt duidelijk dat plan-m.e.r. een waardevolle bijdrage kan leveren. Plan-m.e.r. moet daarvoor al bij de start van de verkenningsfase ingezet worden en gelijk oplopen met de planontwikkeling.