Waarom wordt er in een MER vaak gerekend met gemiddelde geluidsniveaus?

Het geluidsniveau (piekbelasting) langs een weg varieert sterk. Een passage van een zware vrachtwagen kan een geluidsniveau opleveren van boven de 90 dB. In gaten in de verkeersstroom zal het geluidsniveau weer teruglopen tot het achtergrondgeluidsniveau (tussen de 30 en 45 dB). Het geluid van één vrachtwagen zegt dus niet veel over de hoeveelheid geluid, die gedurende een dag op een weg wordt geproduceerd.
Om de geluidsniveaus van wegen, spoorwegen en luchthavens te kunnen vergelijken en te beoordelen, wordt gerekend met de gemiddelde waarde van het geluidsniveau voor een bepaalde periode. In deze gemiddelde waarden (bijvoorbeeld Letmaal en Lden) wordt geluid in de nacht zwaarder meegeteld dan geluid gedurende de dag.