Structuurvisie – bestemmingsplan – vergunning: meerdere m.e.r.-procedures?

Het kan voorkomen dat voor één activiteit meerdere m.e.r.-procedures na elkaar moeten worden doorlopen. Bij het Besluit m.e.r. is een lijst opgenomen waarin staat bij welke soorten activiteiten m.e.r. verplicht is. Alle plannen, bijvoorbeeld structuurvisies of bestemmingsplannen, die in kolom 3 staan van die lijst kunnen plan-m.e.r.-plichtig zijn. Meerdere (opeenvolgende) plannen voor dezelfde activiteit kunnen dus plan-m.e.r.-plichtig zijn. Als laatste komt een project-m.e.r. aan de orde. Informatie uit eerder opgestelde MER'en kan wel gebruikt worden, mits die nog voldoende up-to-date is.