Moeten alternatieven en varianten worden uitgewerkt?

  • Alle alternatieven die de initiatiefnemer overweegt moeten op milieueffecten worden onderzocht. Alternatieven die op voorhand niet haalbaar zijn hoeven niet uitgewerkt te worden.
  • Als er veel combinaties van bedrijfsonderdelen mogelijk zijn, werk dan de meest logische combinaties als basisalternatieven uit, bijvoorbeeld stalsysteem en vorm van mestverwerking. Varianten die slechts op onderdelen van de beschreven alternatieven verschillen hoeven alleen uitgewerkt te worden voor die onderscheidende onderdelen.
  • Neem belangrijke veranderingen in de nabije toekomst in de te beschrijven alternatieven en varianten op. Dit zijn bijvoorbeeld plannen voor een mestbewerkingsinstallatie. Als de initiatiefnemer dit niet doet, loopt hij het risico dat er voor deze wijziging opnieuw een m.e.r. doorlopen moet worden.