Als de structuurvisie m.e.r.-plichtig is, wat moet het MER dan beschrijven?

De hele structuurvisie is m.e.r.-plichtig en niet slechts een deel. Het accent kan wel liggen op de onderdelen met de belangrijkste milieugevolgen. Dat zijn de activiteiten waar de m.e.r.-plicht uit voortkomt. Het is in ieder geval belangrijk om de cumulatieve effecten te beschrijven.