Als een plan m.e.r.-plichtig is, wat moet het milieueffectrapport dan beschrijven?

Het accent ligt op de onderdelen met de belangrijkste milieugevolgen. Dat zijn de activiteiten waar de m.e.r.-plicht uit voortkomt. Maar let op dat wel het hele plan m.e.r.-plichtig is. Het is in ieder geval belangrijk om de cumulatieve effecten te beschrijven van alle ontwikkelingen.