Thema Veehouderij

Stand van zaken

varkensschuur_webEen milieueffectrapport over veehouderij beschrijft de milieueffecten veroorzaakt door de emissies en immissies van het plan. Met het rapport wordt het plan duidelijk en de effecten die optreden voor de omgeving inzichtelijk. Alternatieven worden onderzocht en de milieueffecten daarvan onderling vergeleken.

 

Wilt u meer weten over veehouderij en milieueffectrapportage? Bel of mail met Pieter Jongejans: pjongejans eia.nl - 030-234 76 40