Pilots omgevingsplannen en milieueffectrapportage

In 2016 en 2017 werkte de Commissie m.e.r. aan pilotadviezen om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet. De film Omgevingsplannen en milieueffect-rapportage toont de ervaringen en resultaten in Boekel, Rijssen-Holten, Den Haag en Amsterdam.