Themamiddag m.e.r. en gezondheid

Op 5 april 2012 organiseert de Commissie de themamiddag m.e.r. en gezondheid.

Er is een duidelijke relatie tussen milieu en gezondheid. Daarom is aandacht voor de gevolgen voor gezondheid van een plan belangrijk in m.e.r.

  • Gezondheid, hoort dat in een MER?
  • We voldoen toch aan de norm?
  • Moet dat bij ieder project?
  • Wat levert het op?

Tijdens deze dag willen we ervaringen uit de praktijk met u delen en handvatten bieden om gezondheid een plaats in m.e.r. te geven.

Doelgroep: Professionals werkzaam op het raakvlak van milieu, ruimtelijke ordening en gezondheid. U bent van harte welkom wanneer u betrokken bent bij beleidsontwikkeling of voorbereiding van plannen en projecten.
Wanneer: 5 april 2012, van 12.45 - 17.00 uur
Waar: Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht
Kosten: €125,-

Programma

Aanmeldingsformulier