Themamiddag M.e.r. en bestemmingsplan buitengebied

Op 7 juni 2012 organiseert de Commissie m.e.r. in de omgeving Utrecht de Themamiddag M.e.r. en bestemmingsplan buitengebied 

Tijdens deze middag komen diverse relevante aspecten van m.e.r. bij een bestemmingsplan buitengebied aan bod. Ervaringen van MER toetsingen uit het afgelopen jaar worden hierin meegenomen. Ook bespreken we diverse uitspraken van de Raad van State die relevant zijn voor MER bij bestemmingsplannen.

Voorlopig programma
13.00 uur ontvangst met koffie en thee
13.30 uur welkom en korte introductie op het programma
13.45 uur presentatie ‘de stand van zaken wet- en regelgeving en jurisprudentie’
14.45 uur pauze
15.15 – 16.30 uur workshop

  • Nuttig gebruik van MER bij bestemmingsplan buitengebied: Hoe kan een MER behulpzaam zijn bij de vraag 'Wat zijn mijn ambities, welke mogelijkheden wil ik bieden en kan dat gegeven de milieuruimte?'
    (met name bedoeld voor gemeenteambtenaren).
  • Valkuilen bij het opstellen van een MER : In deze workshop gaan we in op een aantal valkuilen die de Commissie bij MER vaak tegenkomt bijvoorbeeld bij alternatieven/scenario’s, referentiesituatie, maximale mogelijkheden, Passende beoordeling (vooral bedoeld voor hen die het MER opstellen).

16.30 uur afronding
16.45 uur netwerkborrel

Doelgroep: professionals die zich bezighouden met het begeleiden of opstellen van MER’en voor bestemmingsplannen, dus adviseurs en ambtenaren ruimtelijke ordening en milieu.

Aanmelden kan tot 25 mei a.s. met onderstaand aanmeldingsformulier.
Kosten: € 125,- per persoon (er is geen BTW verschuldigd). Bij eventuele verhindering kunt u een collega laten deelnemen.