Onderzoek naar mogelijke effecten intensieve veehouderij op gezondheid

Eindrapport van onderzoek naar de mogelijke effecten van intensieve veehouderijen op de gezondheid van omwonenden.
Het onderzoek bestaat uit fijnstofmetingen in gebieden met veel intensieve veehouderij, naar de samenstelling van het stof, metingen rond individuele bedrijven, evaluatie van medische gegevens van huisartsenpraktijken en een patiëntcontroleonderzoek gericht op astma. Het onderzoek is uitgevoerd door IRAS Universiteit Utrecht, NIVEL en RIVM.
Mogelijke effecten van bedrijven met intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden, 7 juni 2011