Milieueffectrapportage - wat is dat?

In milieueffectrapportages moet aandacht worden besteed aan cultuurhistorie. Over de vraag hoe dat moet gebeuren is het artikel Milieueffectrapportage - wat is dat? geschreven.
Bron: Monumenten, 2009-11, p. 21-23