Luchtkwaliteitgegevens snel in beeld met nieuwe app

Het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond ontwikkelden samen een app waarmee luchtkwaliteitsgegevens compleet en eenduidig in beeld komen. De kwaliteit van de informatie en juiste interpretatie van de gegevens is hierdoor meer gewaarborgd. De app luchtkwaliteit is gratis beschikbaar voor Android, Iphone en Ipad.
Meer over de app is te lezen in het Tijdschrift Lucht, 2013, nr. 1.